Aksjer

Hjem » Fagområder » Aksjer

Aksje-, selskaps- og sammenslutningsrett

Mye i næringslivet involverer selskapsrett og aksjeselskapet, og ofte også andre selskapstyper og sammenslutninger, andelslag og foreninger. Det gjelder gjerne en egen lov for hver sammenslutningstype, som i sin tur krever kyndighet og kompetanse. Ikke sjelden står ulike aktører og interesser mot hverandre innad i sammenslutningen, noe som gjør at det må «tas grep» på ulike måter, også ved tvangsgjennomføring, som kan gå ut på overføring av andeler eller aksjer eller deling av virksomheten. 

Det bør være en selvfølge for advokater som arbeider med selskapsrett at de også har god forståelse av regnskap og regnskapsregler.

Scroll to Top