Kontrakt

Hjem » Fagområder » Kontrakt

Kontrakts- og rettighetsspørsmål

Rettigheter og forpliktelser stiftes gjerne ved avtale. Næringslivet og private vil ha behov for bistand bl.a. når avtalene gjelder betydelige verdier, er kompliserte eller har en lang tidshorisont.

Kontraktskriving er en egen profesjon der presisjon er et nøkkelord. Ved kontraktsutformingen gjelder, foruten å regulere det grunnleggende mellom partene, også å se for seg hva som kan skje av avvik og irregulær utvikling. For et best mulig resultat bør den som skriver avtalen ha bransjekunnskap og erfaring. Kontraktsutforming på områder med lovgivning som ikke kan fravikes ved avtale, fordrer også lovkyndighet. Mange tvister springer nettopp ut av uklart eller utydelig avtaleverk.

Scroll to Top