Kontraktsbrudd

Hjem » Fagområder » Kontraktsbrudd

Kontraktsbrudd | Erstatning | Profesjonsansvar | Styreansvar

Ved kontraktsbrudd og irregulær utvikling blir det spørsmål om avbøtende tiltak, reparasjon eller avvikling av avtaleforhold. Spørsmålet er ofte om avvik er avtalebrudd, om situasjonen er regulert i avtalen, om avtalebruddet har medført tap og i tilfelle hvilket.

Ofte vil en slik situasjon være opptakten til tvist, som lett kan måtte videreføres for domstolen om partene ikke finner en minnelig løsning.

I nær sammenheng med avtalebrudd, er feil eller svikt hos kontraktspart eller engasjert rådgiver; advokat, revisor, regnskapsfører, megler e l. Gade Advokatfirma har lang erfaring på dette området både som rådgiver og prosessfullmektig på begge sider; hos skadevolder og hos skadelidte. 

Det samme gjelder krav i forbindelse med styreansvar.

Scroll to Top