Kjell Erik Vikerhagen

Hjem » Om oss » Advokater » Kjell Erik Vikerhagen

Mobil: 9020 4380
E-post: kjell@gadeadvokat.no

CV

Advokatfullmektig Kjell Erik arbeider innenfor alle firmaets fagområder, særlig fast eiendom, kontraktsrett, arverett og familierett. Han er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Hans masteroppgave hadde tittelen: «Eiendomsoverdragelse uten hjemmelsovergang: I hvilken grad kan en erverver av fast eiendom sikre seg mot ekstinksjon uten å tinglyse hjemmelsovergang?».

Document
Gade Advokatfirma Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Thallaug Trainee og masterstipendiat
University of Manchester Principles of Commercial Law, Intellectual Property Law and Principles of Law, Medicine and Ethics
Universitetet i Bergen Master i rettsvitenskap
Høgskolen i Innlandet Bachelor i rettsvitenskap
Scroll to Top