Arv

Hjem » Fagområder » Arv

Arve- og familierett

«Privatøkonomisk rådgiving»: Arv | Skifte | Generasjonsskifte

Advokatfirmaet har over lang tid også arbeidet med formuespørsmål for privatpersoner, særlig i tilknytning til deling eller overføring av formuesverdier i forbindelse med arv, gaver, generasjonsskifte eller skilsmisse. Både arv, og kanskje særlig skilsmisse, oppleves ofte som vanskelig for de involverte, og sakene kan ha høy temperatur og gjelde store verdier og vanskelige spørsmål.

Scroll to Top