Arbeidsfilosofi

Hjem » Om oss » Arbeidsfilosofi

Gade Advokatfirma har et faktum- og analysebasert syn på hva advokaten skal gjøre til enhver tid i et oppdrag. Basert på et godt samspill mellom oppdragsgiver og advokat skal oppdragsgiver tidlig i prosessen være kjent med de viktigste risikoelementene for prosjektet. Ut fra dette treffer oppdragsgiver sine beslutninger om mål og veivalg. Partene utarbeider sammen både en strategi og en prosjektplan og justerer strategi og plan i fellesskap dersom uforutsette faktiske begivenheter gjør det nødvendig. Kunden skal hele tiden være kjent med de viktigste risikoelementer for hvert steg som tas i prosessen. 

Oppdragsgiver må bestemme om advokaten skal ha en utadrettet rolle og eventuelt hvor utadrettet advokaten skal opptre. Alternativt kan advokaten operere som en bakenforliggende rådgiver. Uansett rolle må advokaten helst være «tett på» begivenhetene, og rådene må sikte mot å være noen skritt foran motparten. Dette fordrer at advokaten er tilgjengelig, tilstede og at servicenivået er høyt.

Scroll to Top