Tvistesaker

Hjem » Fagområder » Tvistesaker

«Problemsaker» med økonomisk tilsnitt og høyt konfliktnivå

Advokat Fred Gade har over tid arbeidet mye med økonomiske tvistesaker. Mange av sakene kan gjelde betydelige verdier og konfliktnivået mellom partene kan være høyt, ofte også med betydelig medieoppmerksomhet. I slike saker er det en fordel med kompetanse og erfaring fra å håndtere medier, korte frister og temperamentsfulle motparter.

Tvisteløsning – Rettssaker

Bistand i tvistespørsmål utgjør en betydelig del av advokatfirmaets oppdrag. En advokat med kompetanse både fra det feltet tvisten gjelder, og lang erfaring i å prosedere saker for alle rettsinstanser, også Høyesterett og voldgiftsretter, gir best prognose for at saken ender med en god løsning for oppdragsgiver. Opptreden for domstolen, både under saksforberedelsen og i retten, er en egen spesialitet for advokater. Avhør og eksaminasjon av vitner er et eget fag der mange har stort forbedringspotensial. Hvilke spørsmål skal stilles, når og hvordan? Dette lærer man kun gjennom egen erfaring. Og den som trener mye blir normalt god.

Scroll to Top