Fred Gade

Hjem » Om oss » Advokater » Fred Gade

Mobil: 9829 4543
E-post: fred@gadeadvokat.no

CV

Fred Gade har drevet egen advokatvirksomhet siden 1987, den gang som partner i advokatfirmaet Groth, Gade og Heffermehl. Videre arbeidet han i Advokatfirmaet Arntzen Underland & Co, før han i 2001 gikk inn som partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. 

Fred Gade er advokat med møterett for Høyesterett.

Han har erfaring som dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete, advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten og førstekonsulent i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Gade arbeidet også en rekke år som timelærer på juridisk fakultet ved Universitet i Oslo, hvor han bl.a. underviste i kontraktsrett og forvaltningsrett samt opptrådde som sensor m.m.

Gade bistår først og fremst innen tvisteløsning i saker om kontrakter, eiendom, aksjer, shipping, andre formuesgoder og/eller krav om erstatning. Han har i mange år hatt styreverv i eiendomsselskap. Han bistår ulike eiendomsaktører innen eiendomsutvikling og næringseiendom. Han rådgir også toppidretten i Norge. En del av Gades praksis er rene prosedyreoppdrag.

Chambers & Partners siterer kilder på at Fred Gade er «a fantastic lawyer and strong litigator”, og at han er «extremely meticulous, experienced and hands-on. He also acts promptly, and that fills me with confidence».

Erfaring og spesialkompetanse

Fred Gade har mer enn 30 års advokaterfaring som advokat i et av de største og mest velrennomerte advokatfirmaer i Norge, med spesialisering mot tvister og tvisteløsning, spesielt innenfor det økonomiske og forretningsjuridiske området. Gade har brukt store deler av sin advokattid til å forberede og føre saker for domstoler; tingretter, lagmannsretter, Høyesterett og voldgiftsretter. Mange av sakene har vært «problemsaker» for aktørene som har involvert, med høyt konfliktnivå og mediaoppmerksomhet.

Gade har i hovedsak konsentrert sin advokatpraksis til fag- og bransjeområdene:

 • Eiendom
 • Eiendomsutvikling
 • Næringseiendom og eiendomstransaksjoner
 • Bygg- og entreprise
 • Jordskifte
 • Investeringer i alle typer eiendeler; verdipapirer, skip m.m.
 • Selskapsrett
 • Kontrakts- og rettighetsspørsmål
 • Erstatningssaker 
 • «Privatøkonomi» med bl.a. arv og skifte
 • Idrettsjuss
 • «Problemsaker», særlig økonomiske med høyt konfliktnivå

Fred Gades erfaring har gitt særlig bransjekunnskap om eiendomsbransjen, verdipapirer og investeringer i verdipapirer, gjeld, shipping, selskap- og selskapsandeler, eiendom og eiendomsutvikling, kontraktsrettigheter og andre investeringsobjekter. Gade har også arbeidet mye med økonomi- og regnskapsspørsmål, særlig i relasjon til juridiske verdsettelser av ulike investeringsaktiva, selskaper o.l. i forbindelse med fisjon, skifte, transaksjoner og endringsprosesser. En del av hans praksis omfatter bistand til privatpersoner i tilknytning til familie- og formuespørsmål.

Gade har arbeidserfaring fra Universitetet i Oslo – juridisk fakultet, fra Justisdepartementet, som sekretær i offentlig utredningsutvalg og som dommerfullmektig før han startet som advokat.

Han arbeider utfra en praktisk og faktisk saksorientering, og sakførselen er basert på den akademiske metodeorienteringen som praksis fra universitetet og Justisdepartementets lovavdeling gir.

Gade arbeider med både store og små saker; det er sakens utfordring og samarbeidet med oppdragsgiver om å oppnå best mulig resultat ut fra utgangspunktet, som er «driveren» for advokatarbeidet.

Ambisjonen er å opptre som en «uredd kriger» for oppdragsgiverens interesser, med høy servicegrad og stor tilgjengelighet.

En internasjonal advokatguide skriver: “If you need a more rough approach, contact Fred Gade».

Document
Arntzen, Underland & Co Advokat – Partner
Groth, Gade, Heffemehl Advokat – Partner
Nedre Romerike sorenskriverembete Dommerfullmektig
Lovavdelingen, Justisdepartementet Førstekonsulent
Regjeringsadvokatembete Advokatfullmektig
Yrkesskadeerstatningslovutvalget Sekretær
Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet Vitenskapelig assistent
Møterett for Høyesterett
Advokatbevilling
Université d’Aix en Provence, Frankrike
Universitetet i Oslo – Juridisk embetseksamen – Cand.Jur.
1980 Medforfatter av Offshorecertepartier i rettslig belysning
1979 Medforfatter av Sjørett bind I og II
1979 – 1992 Medforfatter av Idrett og jus (1. og 2. utg.)
Scroll to Top